je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 11 oktober 2017
Heidi Vanheusden: een hart voor verpleegkunde
 
Aangemaakt op: 2017-10-11
Afscheid van een stafmedewerker
Na een engagement van 13 jaar als stafmedewerker van het NVKVV neemt Heidi Vanheusden afscheid en keert ze terug naar de praktijk. ‘Mijn hart ligt bij de zorg en bij de patiënt’, verklaart ze. 


Na 13 jaar als stafmedewerker van het NVKVV kiest Heidi Vanheusden er voor om terug te keren naar de verpleegkundige praktijk, naar haar plaats dicht bij de patiënt. Zij werkte de voorbije jaren af en toe in de zorg om voeling met de werkvloer te houden als input voor haar functie in het NVKVV, als achtergrond in de verdere uitbouw van het beroep en voor het overleg met het beleid en met de gesprekspartners van het NVKVV. Haar hart voor die zorg deed haar beslissen om haar carrière een nieuwe wending te geven, dicht bij de patiënt. Heidi start op 1 oktober 2017 als adjunct-hoofdverpleegkundige in een woonzorgcentrum in de regio Leuven in een afdeling die zorg voor personen met dementie opneemt. 

‘Het brengt me terug naar die periode in mijn loopbaan waarin ik heel veel voldoening vond in mijn werk als verpleegkundige op een palliatieve afdeling’, vertelt Heidi. ‘We werkten er vanuit een geïntegreerde benadering van de patiënt, vanuit empathie en respect voor die patiënt en zijn omgeving. Dat is een basishouding voor verpleegkundigen: je geeft - Evidence based - totaalzorg. En je krijgt ook zoveel terug van je patiënten.’ Een hart voor verpleegkunde en een hart voor de mens leefden al bij Heidi tijdens haar middelbare studies. Toch koos ze eerst voor een universitaire opleiding als pedagoge en criminologe. Heidi werkte nog zeven jaar als stafmedewerker bij enkele grote organisaties in Vlaamse instellingen voor ze startte met de opleiding verpleegkunde. Nadien werkte ze als verpleegkundige en als docent verpleegkunde in de regio Leuven voor ze in 2004 reageerde op een vacature voor een stafmedewerker bij het NVKVV. Gelijktijdig met die nieuwe job, volgde ze de opleiding tot verpleegkundig gerechtelijk expert, een opleiding die aansloot bij haar vroegere specialisatie als criminologe. Heidi: ‘Mijn keuze voor het NVKVV voelde voor mij als een heel logische stap. Verpleegkunde ligt me nauw aan het hart. Het beleid – iets kunnen verwezenlijken, iets ten goede kunnen veranderen – boeit me eveneens. Bij mijn start mocht ik meteen voortbouwen op de rondetafelgesprekken, de Gezondheidsdialogen van toenmalig minister van Volksgezondheid Rudy Demotte. Daar begon een rijke ervaring: verpleegkundigen vertegenwoordigen bij het beleid en hun rechtvaardige plaats in het zorglandschap verdedigen.’ 

NVKVV
Verpleegkundigen vertegenwoordigen was niet de enige opdracht van Heidi Vanheusden tijdens haar loopbaan bij het NVKVV. Heidi: ‘Na mijn opleiding tot verpleegkundig gerechtelijk expert nam ik het juridisch advies van het NVKVV op. Wanneer een lid het NVKVV contacteerde met een juridische vraag zocht ik of coördineerde ik het antwoord samen met de juridisch adviseur en de Juridische adviesgroep van het NVKVV. Dat was een stukje van mijn taakinhoud dat me heel erg boeide en voldoening gaf want ik voelde dat ik mensen echt kon helpen met hun probleem. Ook de contacten en de samenwerking met de leden van de verschillende werkgroepen en netwerken waren een verrijking. En de organisatie van de verschillende jaarlijkse studiedagen tijdens de Week voor Verpleegkundigen in Oostende was telkens opnieuw een hele uitdaging. Ook de contacten met de Parels van verpleegkundigen, de prijs die het NVKVV elk jaar uitreikt aan verpleegkundigen die genomineerd worden door hun collega’s, bracht me in contact met inspirerende mensen.’ Een ‘Parel’ is een verpleegkundige die een kei is in haar vak met een hart voor haar patiënten, die een teamspeler is maar ook goed voor zichzelf zorgt en die in haar werk bijdraagt tot Evidence based verpleegkunde.  Daarnaast werkte Heidi mee aan verschillende publicaties van het NVKVV zoals het boek ‘Recht in mijn schoenen’, een boek vol juridische informatie advies, aan de Mantelzorgbrochure met attest voor verpleegkundigen en aan de Vaccinatiebrochure. 

Uitstraling 
Heidi nam als stafmedewerker van het NVKVV ook heel wat externe mandaten en verantwoordelijkheden op. Als coördinator van de Vlaamse Verpleegunie, die van 2005 tot 2016 de verschillende algemene en specialistische beroepsorganisaties van Vlaanderen verenigde, lag Heidi mee aan de basis van meer samenwerking tussen de beroepsorganisatie. De Vlaamse Verpleegunie werd in 2014 omgevormd tot de Nederlandstalige kamer van de AUVB (Algemene Unie van Verpleegkundigen van België). Heidi: ‘Het werk in de Vlaamse Verpleegunie, de nota’s, discussies en visiedocumenten, de eisen die we op tafel legden, dat alles gaf veel voldoening. We verdedigden onder meer normering, verloning, functiedifferentiatie en specialisatie, het verpleegkundig voorschrift en het verpleegkundig consult. En we bogen ons voortdurend over de vraag: welke verpleegkundige heeft de toekomst nodig? En wat heeft de toekomstige verpleegkundige nodig? Een oefening die nooit af is.’ Naast haar engagement in de Vlaamse Verpleegunie was Heidi ook lid, onder andere, van het Bureau van de Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) en voorzitter van de Erkenningscommissie, een commissie die de dossiers behandelt voor de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bekwaamheden. Recent werkte de FRV een advies uit over het nationale beroeps- en competentieprofiel van de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg en finaliseerde ze een advies over functiedifferentiatie en verdedigde dat bij de ministers De Block, Crevits en Vandeurzen, verantwoordelijk voor Volksgezondheid, Onderwijs en Welzijn in België en Vlaanderen. Heidi: ‘Elke stap is een stap vooruit, elke stap telt, ook al gaat verandering en verbetering soms langzaam.’ 

De toekomst
‘Het woord “verpleegkundige zorg” concreet betekenis geven in mijn nieuwe functie, daar ga ik voor. Om opnieuw verpleegkundige te zijn, samen met collega’s in een multidisciplinair team en in een coachende rol dicht bij de patiënt’, vervolgt Heidi. ‘Daarnaast kijk ik met voldoening terug op 13 mooie jaren bij het NVKVV waar ik warme en geëngageerde mensen heb mogen ontmoeten en waardevol werk heb mogen doen, samen met het team van het NVKVV, samen met de bestuursleden en leden uit werkgroepen en netwerken en met zoveel boeiende en deskundige verpleegkundigen. Mijn waardering gaat naar hen allen uit. 
Ik wens het NVKVV een rijke toekomst toe, met veel actieve vrijwilligers en nog meer nieuwe leden, met boeiende studiedagen, vooruitstrevende publicaties en sterke experten. Het NVKVV heeft de tools in huis om verpleegkundigen echt te helpen in de uitbouw van hun beroep en om op het beleid te wegen. Ik blijf een NVKVV'er en het NVKVV volgen.’

Els Put

Dank! 
Het NVKVV dankt Heidi Vanheusden voor haar jarenlange gepassioneerde inzet voor de verpleegkunde en voor haar rijke expertise. Ellen De Wandeler, algemeen coördinator van het NVKVV: ‘We wensen Heidi veel voldoening in haar verdere carrière, in de dappere keuze die ze nu maakt, in haar engagement voor de verpleegkunde en voor de patiënt. We hopen haar nog jarenlang als actief lid binnen onze organisatie te mogen verwelkomen.’ 

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Verpleegkundigen - Technologen medische beeldvorming - Radiotherapie - Oncologie
UZ Leuven - Campus Gasthuisberg
Vacature Verpleegkundige
Departement Ouderenzorg - Zorg Leuven
Hoofdverpleegkundige Woonzorgcentrum (m/v)
Sociaal Huis Mechelen
Nosologist codeur doodsoorzaken
Zorg en Gezondheid - Vlaamse Overheid
Hoofdverpleegkundige
Ziekenhuis Oost- Limburg - ZOL